Buro 8020

kinderopvang - (integrale) kindcentra - praktisch - oplossingsgericht

De kracht van Buro8020
Buro8020 heeft jarenlange ervaring op het gebied van kinderopvang en de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs en is sterk in het vertalen van theorie en beleidsontwikkelingen naar de praktijk. Buro8020 werkt praktisch en oplossingsgericht.

Buro8020 werkt samen met:

- Anja van Ekris, vormgeving
- Joost Hillen, Obliq architectuur
- Edward Moolenbergh, VBS
- Wilma Schepers, Schepers tekst en communicatie
- Larisa Wiegant, Graphic Design & Illustration

8020-regel
De naam Buro8020 is ontleend aan de 8020-regel van Vilfredo Pareto. Hij stelde in 1906 vast dat 80% van de bezittingen in Italië in handen was van 20% van de Italiaanse bevolking. Het principe van de 8020-regel komt er op neer dat een klein deel (20 procent) van de input leidt tot een groot deel (80 procent) van de output. De werkwijze van Buro8020 is op dit principe gebaseerd.

Yvette Vervoort

EXPERT KINDEROPVANG . SENIOR ADVISEUR EN PROJECTLEIDER . Workshops . CCI . Huisvesting . KINDEROPVANGAGENDA

Yvette Vervoort is van oorsprong bioloog en heeft twaalf jaar als docent biologie in het voortgezet onderwijs gewerkt. Yvette is daarna uit eigenwijzigheid en geïnspireerd door het aanbod voor jonge kinderen in Denemarken een eigen kinderopvangorganisatie gestart in 1989. Gestart als éénpitter heeft zij die organisatie in ruim tien jaar tijd uitgebouwd tot een innovatieve, stedelijke kinderopvangorganisatie. Vanaf 2000 werkt zij als adviseur binnen kinderopvang en onderwijs.

Yvette: "Mijn doel is om mensen op weg te helpen en te stimuleren, zodat zij zelf invulling kunnen geven aan hun ambities. Ik ben enthousiast en betrokken, praktisch en oplossingsgericht en heb gevoel voor onderlinge verhoudingen en belangen. Mijn aanpak is gestructureerd en planmatig."

Expert Kinderopvang

Yvette heeft inmiddels bijna 30 jaar ervaring in de kinderopvang. Eerst 10 jaar als ondernemer en vanaf 2000 als adviseur. Zij heeft praktijkervaring en ervaring als extern adviseur met alle vormen van kinderopvang: heledag opvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, flexibele opvang. Door haar rol in de implementatie van de Wet kinderopvang in 2005 en de implementatie van de nieuwe eisen voor gastouderopvang in 2010 is zij goed ingevoerd in wet- en regelgeving. Sinds de Motie van Aartsen-Bos in 2007 is zij betrokken bij de invulling en realisatie van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.

Senior adviseur en projectleider

Zij heeft veel ervaring als adviseur en projectleider van grote landelijke projecten in opdracht van de rijksoverheid. En ook in de realisatie van opdrachten in de uitvoeringspraktijk van kinderopvang en (integrale) kindcentra in opdracht van diverse gemeenten en schoolbesturen. Bij opdrachten die meer beleidsmatig van aard zijn, brengt Yvette haar praktijk ervaring in. En bij praktijkopdrachten profiteren de opdrachtgevers mee van haar kennis en ervaring op het gebied van wet- en regelgeving.

CCI

Stichting Kinderopvang Internationaal / Childcare International (CCI) is een Nederlandse organisatie die zich ten doel stelt de internationale uitwisseling van kennis en ervaring omtrent kinderopvang/educatieve voorzieningen voor jonge kinderen te stimuleren, faciliteren en ondersteunen. Yvette is bestuurslid van CCI en coordinator van het Citynetwork. Dit is een internationaal netwerk van Amsterdam, Berlijn, Gent, Kopenhagen, Ljublijana, Rotterdam. Het Citynetwork focust op: social inclusion, education and urban policy for young children.
www.childcareinternational.nl

Huisvesting

Een gebouw dat geschikt is om kinderen de hele dag te kunnen ontvangen blijkt een succesfactor voor een IKC.
www.amper-sand.nl

Kinderopvangagenda

De Kinderopvang Agenda is de enige agenda speciaal voor de kinderopvang. De agenda ondersteunt bij het organiseren van het werken met de groep en bevat korte praktisch toepasbare ‘inhoudelijke’ informatie. Yvette is de bedenker van de Kinderopvangagenda en ontwikkelt elk jaar de inhoud.
www.kinderopvangagenda.nl